Απολογισμός του έργου του Προέδρου του ΤΕΕ

Δημοσιεύουμε τον απολογισμό του έργου του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γεωργίου Στασινού, που αφορά στις δράσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα τρία έτη αλλά και στον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.