Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς τον Περιφερειάρχη για μεγάλο αριθμό διαγωνισμών έργων που διενεργούνται με προσκλήσεις

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου  για  το μεγάλο αριθμό διαγωνισμών έργων που διενεργούνται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση