Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ την 23.05.2018 και οδηγίες συμμετοχής

Η πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες για την έγκυρη συμμετοχή των οικονομικά ενήμερων εταιρειών-μελών βρίσκονται εδώ

Υπόδειγμα πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρείας για την εκπροσώπησή της στη Συνέλευση βρίσκεται εδώ