Διεθνής διαγωνισμός για κατασκευή γραμμής μετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών με έγγραφό του ενημερώνει την Ένωση για την κατασκευή του μετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την 30.08.2017