Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργανώνει το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος το Μάρτιο 2018 στην Αθήνα.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:

  1. Ανάλυση Κατασκευών
  2. Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατασκευών
  3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
  5. Ενίσχυση – Επισκευή - Συντήρηση
  6. Προκατασκευή  - Σύμμεικτες Κατασκευές
  7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία
  8. Έρευνα και Καινοτομία :

-  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου

-  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

-  στα Ειδικά Σκυροδέματα

-  στα Σύνθετα Υλικά

  1. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων  

 

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.