Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου για την τριετία 2017-2020

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου, τα μέλη που εκλέγχθηκαν συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή για την τριετία 2017-2020, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Ιακωβάκης

Γραμματέας-Ταμίας: Χρήστος Γκιλάκης

Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος