Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ - Εκλογές

Η πρόσκληση για την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ- Εκλογές, μετά την ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης της 23.02.2017, βρίσκεται εδώ.