ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών στην εκτέλεση δημοσίων έργων-

Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών – Πρόσθετες Εγγυητικές Ε̟πιστολές