ΑΠΟ 8-10-08 ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ

Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων:ΑΠΟ 8-10-08 ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ