ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ15

Κοινή επιστολή των Ε.Ο. με θέμα την διατήρηση του ειδικού λογαριασμού της Δ15