Συντελεστές Αναθεώρησης

Στην ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε Συντελεστές Αναθεώρησης ανα κατηγορία έργου και ανα τρίμηνο αναθεώρησης

 Για να μπορέσετε να αναζητήσετε τους Συντελεστές Αναθεώρησης  χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει τα κάτωθι προγράμματα : WinZip ή WinRar και  Acrobat Reader.  Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinZip πατήστε εδώ:   http://www.winzip.com/downwz.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinRar πατήστε εδώ: http://www.rarlab.com/download.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια  εγκατάσταση του Acrobat Reader πατήστε εδώ:http://get.adobe.com/reader/.

Αξίζει να σημειωθεί η χρήση της αναζήτησης του Acrobat Reader (CTRL+F) με απλή πληκτρολόγηση του κωδικού άρθρου για την άμεση εύρεση του σε όλα τρίμηνα εκκίνησης

 

 

Πρακτικά Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δ.Ε.

Τα Πρακτικά  Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών 2006  είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Ένωσης σε ηλεκτρονική μορφή  σε  CD. Τα Πρακτικά Τιμών των παρελθόντων ετών είναι διαθέσιμα  στα γραφεία της Ένωσης σε έντυπη μορφή για φωτοτυπίες.

 

Ενιαία Τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ

Ενιαία Τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κατ' άρθρο 8 του Ν. 3263/2004

 

Συμπλήρωση άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών - Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας - Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών

 

ΦΕΚ 1088 Β'  9-6-2015 

                                                                                                                                                        

 

Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

ΦΕΚ 1913 Β' 15-7-2014

__________________________________________________________________

Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

ΦΕΚ 1656 Β' /23-62014

_________________________________________________________________

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών

 ΦΕΚ Β' 639/20-3-2013

__________________________________________________________________

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
 
 _________________________________________________________________

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών».

ΦΕΚ Β' 315 14-2-2012

_________________________________________________________________

Tροποποίηση της απόφασης ''Επικαιροποίηση  Ενιαίων Τιμολογίων  Έργων Οδοποιίας''

ΦΕΚ Β' 2965 23-12-2011

_________________________________________________________________

Τροποποίηση - Συμπλήρωση - Διόρθωση σφαλμάτων της Απόφασης ''Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών''

ΦΕΚ Β' 2063 16-9-2011

_________________________________________________________________

Δημοσίευση  υπουργικής απόφασης περί  τροποποίησης Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφσης ΄΄Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήσωσης Ενιαίων Τιμολογίων 'Έργων πρασίνου''

ΦΕΚ Β΄ 26-6-2010

_________________________________________________________________

Τροποποίηση - Διόρθωση σφαλμάτων της Απόφασης ''Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών''

ΦΕΚ Β' 518/26-4-2010

_________________________________________________________________

Συμπλήρωση της απόφασης ''Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογιών Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών''

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 28.12.09

ΦΕΚ Β' 2630/31-12-2009 


Συμπλήρωση της απόφασης "Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποίιας''

ΦΕΚ Β' 1799/28-8-2009


Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου

ΦΕΚ Β' 1661/13/8/2009   Συνημμένα Αρχεία  

_____________________________________________________________________

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» (Φ.Ε.Κ. Β’410/2009)

ΦΕΚ Β' 822 04-05-2009      Συνημμένα Αρχεία που συμπεριλμβάνουν τις διορθώσεις


 Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων                  ΦΕΚ Β' 513 19-3-2009


Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών
ΦΕΚ Β' 410 06-03-2009
Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»
ΦΕΚ Β' 305 19-02-2009
΄Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιΐας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5  εκατομμυρίων ευρώ
ΦΕΚ Β' 1189 26-6-2008
Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποίας
ΦΕΚ 918 19 -05 -2008
 Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου
ΦΕΚ 1584 17 -08 -2007
 1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών
ΦΕΚ 573 27 -04 -2005
Έγκριση 2ης Βελτίωσης των Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων
ΦΕΚ 440 05 -04 -2005
Έγκριση Ανάλυσης Τιμών με Περιγραφικό Τιμολογίο Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ)
ΦΕΚ 383 24 -03 -2005
 Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για Έργα Οδοποιίας
ΦΕΚ 205 17 -02 -2005
Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων και 1η Βελτίωση των εγκεκριμένων Ενιάιων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων 
ΦΕΚ 1939 29 -12 -2004 (Μέρος 1ο , Μέρος 2ο , Μέρος 3ο )
Έγκριση Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
ΦΕΚ 1556 18 -10 -2004