Αναστολή της εφαρμογής της Ε.Τ.Ε.Π. για τα κουφώματα αλουμινίου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοϊδη αναστέλλεται η εφαρμογή της ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009 Κουφώματα Αλουμινίου".

Εδώ η σχετική απόφαση.